زندگی زناشویی

 

زندگی زناشویی:

یعنی در جاده زندگی، هی پرخاش نکن، هی فریاد نکن، هی قهر نکن و هی ... باور کن که تو با صدای اشتباهات کوچکت باعث می شوی که خرده برف ها به هم آمیخته و به تدریج به بهمن عظیمی تبدیل شوند و در نهایت سر از دادگاه حمایت خانواده در آوری و آخرش مُهر طلاق بر پیشانی ات می خورد و بس!

 

آداب همسرداری

*جاده دو طرفه است: یعنی فقط به فکر کاستی های خودت نباش! الان خسته ای، بعد خسته ای، بعد می خواهی فیلم دلخواهت را ببینی، بعد می خواهی استراحت کنی و بعد.....

زندگی یک جاده دو طرفه است، آخه کمی هم به همسرت بیاندیش و ببین کاستی های او چیست؟ خواسته هایش را جامه ی عمل بپوشان و ... یکه تازی و فقط به فکر خود بودن ممنوع!

 

*به محل پارک پانصد متر مانده: یعنی گاهی کارت را تعطیل کن و برای تفریح و استراحت همسرت وقت بگذار. فراموش نکن:

ارزش هر چیز در زندگی ما به میزان زمانی است که برای آن صرف میکنیم! باور کن مانند همان وقتی است که شما در جاده به پارک می رسید و چای و شیرینی مختصری میل می کنید و وقتی پشت فرمان قرار می گیرید، انرژی بیشتری نسبت به قبل دارید. باور کنید که زندگی هم این گونه است! یک بار امتحان کنید!

*حداکثر سرعت مجاز 110 کیلومتر: وقتی در جاده راننده ای را می بینید که بیشتر از حد مجاز می راند و ماشین او به صورت مارپیچ حرکت می کند، چه می گویید؟ بی شک می گویید: به زودی تصادف می کند یا از پرتگاهی پرت می شود! جاده زندگی هم این گونه است:

-وقتی شما هر طور دوست دارید می تازید.

وقتی مدیریت احساس ندارید و هر گاه که به هر دلیل خشمگین می شوید، هر کاری که به ذهن شما می رسد انجام می دهید و هر حرف زشتی را می زنید و نمی دانید که، خشم و خجالت، هر دو با (خ) آغاز می گردد و بدانید که این مسایل بی دلیل نیست!

سری به دادگاه و زندان ها بزنید... تمام افرادی که به دلیل خشم، عمل زشتی از آنان صادرشده است، هرگز سر خود را بالا نمی گیرند و ابراز خوشحالی نمی کنند. بلکه سر به زیر دارند و با کلماتی بریده بریده می گویند: شرمنده ام!

پس بهتر است کاری نکنید که در نیمه جاده زندگی، دچار این حالت شوید.

 

زندگی زناشویی موفق

*حداکثر سرعت در شب 80 کیلومتر: شب یعنی ظلمات و تاریکی و در جاده زندگی؛ یعنی بعضی از مسایل را فقط شنیده ایم و خوب نمی دانیم و نباید زود قضاوت کنیم. حتی خداوند، قبل از مرگ انسان درباره اش قضاوت نمی کند! پس وقتی مسایلی را می شنوید که باعث نگرانی یا خشم شما در رابطه با همسرتان می شود، تند نرانید، سرعت خود را کنترل کنید. مطمئن باشید که با گذشت اندکی از زمان و انجام گفتمان حضوری، متوجه می شوید که قضاوت شما غلط بوده است.

به خاطر بسپارید: تاریکی یعنی جهل و نور یعنی آگاهی! پس بهتر است با نور آگاهی و با آرامش مسایل را حل و فصل کنید.

*به پل نزدیک می شوید: وقتی شرایط خاصی برای همسرتان پیش آمده است که باید خیلی مراعات او را در رفتار و گفتار نمایید، مطمئن باشید تا چشم برهم بگذارید، به سلامتی از پل زندگی عبور کرده اید.

فراموش نکنید: خوشا آنانی که وجود خود را پلی می سازند تا دیگران از آن عبور کنند!

*به تونل نزدیک می شوید: شما وقتی در جاده ای به تونل نزدیک می شوید چه میک نید؟ بی شک می گویید: اولین کار، کم کردن سرعت و بعد روشن کردن چراغ های اتومبیل است!

حالا در جاده ی زندگی، به تونل نزدیک می شوید؛ یعنی همسر شما در یک حالت بحرانی به سر می برد:

یکی از عزیزانش فوت کرده

دچار ورشکستگی اقتصادی شده

با شکست کاری مواجه شده

و مشابه آن...

در این حالت شما باید چه کنید؟

اول، سرعت زندگی خود را کم کنید، یعنی از کار روزمره ی خود بکاهید. دوم، چراغ ها را روشن کنید، برای شما گفته بودیم که نور یعنی، دانایی و آگاهی! پس با دانایی و آگاهی عمل کنید. با او همدرد و همراه شوید و در کنارش حضور یابید.

به خاطر بسپارید: همسر شما امانت و موهبتی الهی است که برای مدت محدودی در کنار شماست!

پس اگر این گونه عمل کنید، مطمئن باشید که خیلی زود و به یاری خداوند، به سلامتی از تونل تاریک عبور می کنید و به زودی شاهد روشنایی جاده و حضور لبخندی بر لبان خود و همسرتان می شوید.

*خطر! جاده بن بست است: یعنی وقتی شما در جاده زندگی به تابلوهای راهنمایی که برایتان نصب کرده ایم توجه نکردید و در نهایت، (قهر) را ادامه دادید. باید بگوییم متاسفانه شما در جاده زندگی به بن بست رسیده اید و به زودی خطر حقیقی را که همان (طلاق) است با گوشت و پوست خود حس خواهید کرد!

به خاطر بسپارید:

در طول سفر زندگی، چشم به جاده ندوز، خسته می شوی!