مشاوره حضوری

مشاوره حضوری:

دانشجویان گرامی می توانند روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت  8:30 الی 13:30 به اتاق مشاوره مراجعه نمایند.