کانون موسیقی

کانون موسیقی
 

کانون موسیقی یک کانون فرهنگی ، هنری دانشجویی بوده و بر اساس مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه و اساسنامه مجمع کانون های موسیقی دانشجویان سراسر کشور وابسته به وزارت علوم، تحقبقات و فناوری فعالیت می نماید.

از کلیه دانشجویانی که در موسیقی سنتی مهارتی دارند و یا علاقمند به همکاری با انجمن موسیقی هستند دعوت می گردد به واحد امور فرهنگی مراجعه نمایند.