درباره ما مرکز مشاوره

 

بشر موجودی اجتماعی است خواسته ها و نیازهای او با همکاری جمعی و همفکری دیگران تامین می شود . تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مهم و سر نوشت ساز بدون همفکری صاحب نظران و متخصصین ممکن نیست. انتخاب مسیر صحیح با مشاوره و مشورت امکان پذیر است. اتفاقات فراوانند ودر سطوح بسیار زیادی رخ می دهند.گاهی افرا د با موقعیت های چالش بر انگیز در زندگی مواجه می شوند احساس دودلی و تردید می کنند یا می خواهند چیزی را در زندگی عوض کنند.

برای پرداختن به تمام این عوامل به کمک نیاز دارد در حالیکه برخی از این مشکلات را می توان با کمک دوستان و بستگان حل کرد اما جهت رسیدگی به مسایل پیچیده تر به یک متخصص حرفه ای و آموزش دیده نیاز است و اینجاست که مشاوره کار خود را شروع می کند.و باتوجه به اینکه در دوره دانشجویی نیزتغییرات عمده ای در زندگی فرد رخ می دهد، بسیار تنش زا می باشد خصوصا اگر دسترسی به منابع حمایتی مانند خانواده محدود باشد دراین شرایط یک مشاور یاروانشناس در عین حفظ رازداری به فرد کمک می کند که چگونه به حل مسایل خود دست یابد وتمرکز ودرک روشن تری نسبت به مسایل خود داشته باشد.              

                                                                                                                                         

اهداف مرکز مشاوره :

1- کمک به دانشجویان در حل مشکلات آنها

2- ارتقاء سطح بهداشت روان دانشجویان و پیشگیری و درمان آسیب ها

3- افزایش اطلاعات روانشناختی دانشجویان

4- افزایش مهارت های مفید و موثر دانشجویان

 

خدمات مرکز مشاوره دانشجویی موسسه آموزش عالی بینالود :

1- انجام جلسات مشاوره فردی برای دانشجویان( با محوریت مسایل تحصیلی، ارتباطی، ازدواج و سازگاری با محیط ، خانوادگی و مشکلات خلقی مانند افسردگی، اضطراب ،وسواس، شخصیت و وابستگی به مواد و ......)

2- برگزاری جلسات گروه درمانی برای دانشجویان

3- برگزاری کارگاههای آموزشی و همایش ها و سمینار ها در حیطه مورد نیاز دانشجویان

4- خدمات مشاوره الکترونیک

5- توزیع بروشور و نشریه و مطالب مناسب برای دانشجویان

 

لازم به ذکر است که دانشجویان گرامی می تواتند جهت استفاده ازخدمات دفتر  مشاوره همه روزه از ساعت 8 الی 14 به این واحد مراجعه نمایند.