فعالیت ها و کارگاهها

طرح پایش سلامت روان و جسم دانشجویان جدیدالورود ........................ شروع  سال تحصیلی 95-94

تعداد 277 جلسه مشاوره و روان درمانی ................................................. نیم سال اول تحصیلی 95-94

تعداد 220 جلسه مشاوره و روان درمانی ................................................  نیم سال دوم تحصیلی 95-94

همایش ترسیم زندگی سالم ......................................................................6 آبان 94

گروه درمانی مدیریت استرس ..................................................................25 آبان 94

بازدید دانش آموزان هنرستان البرز به همراه مربیان و مدیران خود از موسسه آموزش عالی بینالود ...................23 آذر 94

نمایشگاه پوستری گام به گام تا موفقیت در امتحانات ...........................دی ماه 94

کارگاه پیشگیری از اعتیاد ......................................................................14 و 15 بهمن 94

برگزاری کارگاه ارتباط موثر ...................................................................10 و 17 اسفند 94

اجرای طرح سفیران سلامت ..................................................................5 اردیبهشت 95

اجرای زنده نمایشنامه رادیویی به مناسبت روز معلم ..........................12 اردیبهشت 95

کارگاه آموزشی چگونه بدون اضطراب در جمع صحبت کنیم؟! ...........22 و 29 اردیبهشت 95

اجرای طرح غربالگری سریع HIV

برگزاری گردهمایی علمی - تخصصی مشاوران تحصیلی..................31اردیبهشت و 1 خردادماه 96