شیوه نامه صدور کارنامه فرهنگی- اجتماعی دانشجویان فرهنگی
تاریخ انتشار: شنبه، 13 شهريور 1400 10:31:05

  شیوه نامه صدور کارنامه فرهنگی- اجتماعی دانشجویان

                                    
نظر به ضرورت تدوین ساز و کارهاي دقیق و جامع براي ارزیابی فعالیت دانشجویان در حوزه فرهنگی، اجتماعی ودانشجویی؛ که می تواند موجب ترغیب، انتظام بخشی، انسجام بخشی و افزایش فعالیتهاي داوطلبانه دانشجویی باشد، به پیوست شیوه نامه تدوین کارنامه فرهنگی-اجتماعی دانشجویان تقدیم می گردد.
لازم به بیان است که این گواهینامه برای ورودی های 1400-1399 به بعد در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و فقط یک بار در طول هر مقطع تحصیلی قابل صدور خواهد بود.

جهت مشاهده شیوه نامه صدور کارنامه فرهنگی- اجتماعی دانشجویان اینجا کلیک نمایید.