جلسه تبادل نظر در خصوص تدوین راهبرهای برنامه استراتژیک شهر و شهرداری طرقبه پژوهشی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 12 تير 1398 10:18:22

این جلسه در تاریخ 5 تیرماه 1398 در محل مجموعه گردشگری چالیدره با حضور فرماندار محترم شهرستان بینالود، جناب آقای حسینی؛ شهردار محترم طرقبه، جناب آقای دکتر خادم پیر و سایر مسئولین، فرهنگیان و سرمایه گذاران برگزار شد. در این جلسه از مؤسسه آموزش عالی بینالود، سرکار خانم دکتر حسینیان، مدیر پژوهشی مؤسسه حضور داشتند. در ابتدای جلسه آقای دکتر سیدالحسینی، "عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد" توضیحاتی را در مورد طرح راهبردی و فرآیند انجام آن ارائه نمودند. سپس از موعدین دعوت به عمل آوردند تا به واسطۀ پر کردن پرسشنامه هایی که از پیش توضیح شده بود به راهبردهای تدوین شده برای شهر طرقبه امتیاز دهند و در صورتیکه راهبردهای خلاقانه ای برای بهبود و ارتقاء طرح راهبردی شهر و شهرداری طرقبه دارند، در انتها فرم یادداشت نمایند. جلسه با بازدید از رستوران گردان چالیدره و صرف شام به پایان رسید.