تعیین جاذبه ها و بررسی زیرساخت های مورد نیاز توسعه اکوتوریسم در مسیر جاغرق-کردینه پژوهشی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 2 تير 1398 14:26:31

در روز جمعه مورخ 98/03/24 به دعوت دهیاری های محترم جاغرق و کردینه، پیمایشی توسط معاونت های محترم شهرداری طرقبه و اعضای محترم شورای شهر طرقبه و دو تن از اعضا هیات علمی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد و همچنین عده ای از متخصصین و دوستداران طبیعت گردی و محیط زیست در مسیر جاغرق تا انتهای کردینه صورت پذیرفت.

 این پیاده روی با هدف تعیین جاذبه ها و بررسی زیرساخت های مورد نیاز برای طبیعت گردی در در مسیر رودخانه جاغرق به طول ۱۵ کیلومتر صورت گرفت. با توجه به طبیعت بکر و زیبای این منطقه موارد قابل توجهی جهت بهبود شرایط حاضر برای طبیعت گردی از سوی متخصصین امر پیشنهاد شد که مورد استقبال اهالی بومی و دهیاران قرار گرفت. همچنین راهکارهای علمی برای توسعه پایدار طبیعت گردی در این مسیر توسط جناب آقای دکتر منصوری و آقای دکتر بهزاد که از اعضا هیئت علمی گروه جهانگردی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد و با تخصص اکوتوریسم می باشند، ارائه گردید که مقتضی هست این پیشنهادات با حمایت معاونت محترم شهرداری طرقبه، جناب آقای مهندس باقری و همکاری شورای اسلامی شهر طرقبه، جناب آقای مهندس رجب زاده به مرحله اجرا گذاشته شود.