جلسه همکاری سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری طرقبه با دانشگاه بینالود پژوهشی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 27 خرداد 1398 07:41:49

این جلسه در روز چهارشنبه 22 خرداد 98، در سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهری شهرداری طرقبه برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای مهندس لری، مدیر سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری طرقبه؛ آقای مهندس رجب‌زاده، عضو شورای شهر طرقبه؛ سرکار خانم نگار حسینیان، مدیر پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد و آقای دکتر حاذقی، مدیر تقاطع‌های هوشمند مرکز کنترل ترافیک و مسئول طرح ترافیک مشهد؛ حضور داشتند. آقای مهندس لری در این جلسه بیان کرد: همکاری بیشتر با فضاهای علمی مانند  دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و می‌تواند دانشجویان را از فضای تئوری، وارد دنیای عملی کنند.

وی افزود: فضای آموزشی، امروز بیشتر جنبه تئوری به خود گرفته است، همکاری سازمان‌ها با مراکز علمی می‌تواند به توسعه و پیشرفت کشور کمک کند چراکه پتانسیل جوانان در کنار تجربه مدیران یکی از مهم‌ترین عامل‌های رشد و توسعه است.

مهندس لری در پایان بیان کرد: با توجه به جلسات گذشته و بررسی پروپوزال‌های پژوهشی ارائه‌شده توسط مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد، ما نیز از پتانسیل جوانان و دانشجویان بهره خواهیم برد و به دنبال انعقاد قرارداد همکاری با مؤسسه بینالود در خصوص مطالعات ترافیکی شهر طرقبه هستیم.

در این راستا، مقرر شد قرارداد جداگانه‌ای برای هر یک از اولویت‌های پژوهشی تعیین‌شده تنظیم گردد. برآورد مالی پروژه ها، براساس فاز اول و دوم پروژه تدقیق گردد و در صورت تائید کارفرما، فاز دوم پروژه بدون نیاز به عقد قرارداد جدید با موسسه، وارد مرحله انجام شود.