سخنرانی علمی با عنوان توسعه فردی با محوریت راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی پژوهشی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 13 خرداد 1398 13:57:09

با توجه به اینکه در سالهای اخیر سیاست های دولت در معاونت پژوهشی ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و پارک های علم و فناوری کشور در جهت تشویق و توسعه کسب و کارهای زودبازده (استارت آپ) گام های مهمی برداشته اند و از دیگر سو با توجه به مشکل و دغدغه اشتغال فارغ التحصیلآن دانشگاه،  علاقه دانشجویان پیش از فراغت از تحصیل راه اندازی کسب و کار است، از اینرو در مرکز نوآوری و فناوری موسسه آموزش عالی بینالود بر آن شدیم تا در قالب سخنرانی علمی با رویکرد عملیاتی پیرامون موضوع استارت آپ از یکی از مدیران جوان چند استارت آپ موفق ، آقای مهندس بهروز کریمی  دعوت بعمل آوردیم تا طی سخنرانی دو ساعته، در این حوزه، دانش افزایی صورت پذیرد.