درخشش کاراته دختر و پسر بینالود باکسب سه مدال طلا در مسابقات ورزشی منطقه 9 کشور تربیت بدنی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 16 ارديبهشت 1398 13:01:15

مسابقات کاراته پسران و دختران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور مثل همیشه با حضور قدرتمند موسسه آموزش عالی بینالود و کسب 2 نشان طلا و یک عنوان چهارمی دختران و یک مدال طلا پسران به پایان رسید.
در بخش پسران، موسسه بینالود با یک شرکت کننده جناب آقای محمدرضا طوری دانشجوی رشته علوم ورزشی موسسه در وزن منهای 48 کیلوگرم موفق به کسب مقام قهرمانی این رقابتها شد.
در بخش دختران خانم ها مریم تنوری دانشجوی رشته علوم ورزشی در وزن منهای 61 کیلوگرم ماده کمیته مدال طلا و مقام قهرمانی
 نرگس بهدگانی دانشجوی رشته معماری در ماده کاتا مدال طلا و مقام قرمانی 
حانیه سادات کاظمی دانشجوی رشته علوم ورزشی در ماده کاتا مقام چهارم را بدست آوردند.