برگزاری کارگاه آموزش مهارت کار گروهی (تسهیل گری در فرآیند های مشارکت محور) دانشجویی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 22 اسفند 1397 11:56:31

مرکز مشاوره و سلامت موسسه با هدف آموزش مهارتهای اساسی و با توجه به ضرورت  یادگیری کار گروهی در محیط های دانشگاهی بر آن شد تا کارگاه آموزشی با عنوان "مهارت های کار گروهی (تسهیل گری در فرایند های مشارکت محور)" را برگزار نماید.

این کارگاه آموزشی در روز یکشنبه مورخ 19 اسفند ماه 97 به مدت 2 ساعت با  تدریس آقای فراشاه
(روانشناس بالینی و مدیر مرکز مشاوره آستان مهر مشهد) برگزار شد.

 از سرفصل های ارائه شده  در این  کارگاه می توان به  موضوعاتی همچون:

تعریف کار گروهی

آیا گروه هاموفقند؟؛  اصلا چرا کار گروهی؟؛

 کار گروهی اثر بخش، موانع کار گروهی اثربخش،

پارادوکس کار گروهی؛ ایجاد گروه؛ مراحل رشد و توسعه گروه؛ مهارت های کار گروهی؛

راهبری گروه, سه وظیفه راهبر گروه؛ ، چشم انداز گروه؛

 تعارضات در گروه و چگونگی حل  آن ها به همراه انجام  کارهای عملی و بازی های جمعی اشاره کرد که مورد استقبال و توجه دانشجویان قرار گرفت.