کارگاه آموزشی غلبه بر کمال زدگی و بی نقص گرایی برگزار شد. دانشجویی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 7 اسفند 1397 11:58:29

مرکز مشاوره و سلامت موسسه با هدف آموزش مهارتهای اساسی برای غلبه بر باورهای غیرمنطقی از جمله اینکه: خود یا محیط اطراف باید کامل و بی نقص باشد؛ تلاش برای بهترین بودن، رسیدن به ایده آل و هیچوقت اشتباه نکردن و .... و با توجه به  اهمیت این موضوع که کمال طلبی رابطه معناداری با برخی از اختلالات اضطرابی مانند افسردگی، وسواس، اضطراب اجتماعی، اختلالات خوردن، شخصیت وسواسی و عزت نفس و احساس خود ارزشمندی، دارد بر آن شد تا کارگاه آموزشی غلبه بر کمال زدگی و بی نقص گرایی را برگزار نماید.

این کارگاه آموزشی در روز دوشنبه مورخ 6 اسفند ماه 97 به مدت 2 ساعت با  تدریس آقای دکتر گل(دانشجوی فوق دکتری پزشکی روان تنی) برگزار شد که مختصری از سرفصل های ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

 کارگاه با موضوعاتی همچون کمال گرایی: آری یا نه؟، همیشه بهترین یا کمی هم معمولی بودن ، پذیرش خود یا شلاق زدن به خود به خاطر اشتباهات، تعریف انواع کمال گرایی، نشانه های کمال گرایی، خصوصیات افراد کمال گرا، سودمندی و مضرات کمال گرایی ،تفاوت های کمال گرایی با پیشرفت گرایی،تفاوت های کمال گرایی و خودشکوفایی وکلیاتی از راه های مقابله و نحوه درمان کمال گرایی توسط خود فرد اشاره کرد که مورد استقبال و توجه دانشجویان قرار گرفت.