جلسه کمیته راهبری کنفرانس ACOB2019 پژوهشی
تاریخ انتشار: شنبه، 4 اسفند 1397 13:03:58

به گزارش معاونت پژوهشی جلسه ACOB  مورخه 2/12/97 با حضور آقای دکتر سعداله ولایتی، آقای دکتر حسین بانژاد، آقای دکتر بهداد علیزاده، خانم دکتر حسینیان، خانم دکتر مژگان تیموری و آقای دکتر ایمان رضوانی در مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد برگزار گردید. در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر ولایتی اعلام فرمودند که تصمیم موسسه براین است تا کنفرانس ACOB در آذرماه 1398 در هفته پژوهش برگزار نمایدکه برگزار کننده آن موسسه اموزش عالی بینالود و انجمن طبیعت گردی ایران می باشد.

سپس آقای دکتر بانژاد فرمودند: یکی از نکات مهم وجود بازوی اجرایی قوی هست که می تواند به ما در هرچه بهتر برگزار شدن کنفرانس کمک کند. بعلاوه با استفاده از انجمن های علمی و دانشجویان لیسانس و مقطع تحصیلات تکمیلی می توانیم به ایده پردازی و نگاه به موضوع از زاویه ای جدید بپردازیم. همچنین در این جلسه اعلام شد، اگر بخواهیم کنفرانس با کیفیت عالی برگزار شود رعایت برنامۀ زمان بندی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا می بایست اطلاع رسانی سریع صورت پذیرد و اطلاعات همایش بر روی سایت کنفرانس قرار گیرد.

سپس آقای دکتر بهداد علیزاده اعلام فرمودند که زین پس جناب آقای دکتر ولایتی به عنوان دبیر علمی کنفرانس و جناب آقای دکتر حسین بانژاد به عنوان دبیر اجرایی کنفرانس برگزیده شدند. در این جلسه مقرر شد که مجوز برگزاری کنفرانس ACOB 2019   با عنوان اکوتوریسم، فرهنگ و توسعۀ گردشگری تا پایان سال اخذ شود. بعلاوه مواردی از جمله گردشگری و توسعه شهری و روستایی، گردشگری و فرهنگ بومی، گردشگری و جایگاه آموزش در آن، اکوتوریسم و محیط زیست، گردشگری و توسعه اجتماعی و اقتصادی، اکوتوریسم و معماری منظر به عنوان محورهای همایش اعلام شد و مقرر گردید ظرف هفته آینده بر روی این محورها فکر شود و نظرات تکمیلی در این رابطه اعمال گردد. بعلاوه زیر محورهای محورهای اصلی همایش نیز در این جلسه مطرح و به مشورت گذاشته شد و مقرر گردید که پس از تایید نهایی زیر محورهای اصلی توسط تیم راهبری همایش این عناوین بر روی سایت همایش قرار گیرند. بعلاوه مقرر شد دستور هر جلسه قبل از آن جلسه به اعضای تیم راهبری کنفرانس اعلام شود.