جلسه کمیتۀ پژوهشی مؤسسات آموزش عالی برگزار شد. پژوهشی
تاریخ انتشار: شنبه، 27 بهمن 1397 13:30:20

به گزارش معاونت پژوهشی جلسه کمیتۀ پژوهشی مؤسسات آموزش عالی مورخه 97/10/20 با حضور معاونین و مدیران پژوهشی در مؤسسه آموزش عالی کاویان برگزار گردید. در این جلسه ابتدا توسط آقای دکتر ذکایی ریاست محترم مؤسسه کاویان گزارشی از وضعیت مؤسسۀ مذکور ارائه گردید. سپس مذاکرات کمیته با ارائه ی برخی گزارشات، تجربیات و فعالیت های مؤسسات ادامه یافت.

محورهای اصلی مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد: در خصوص دستورالعمل ها و شیوه های ترفیع اساتید مواردی توسط اعضاء ( از جمله ضرورت داشتن حداقل یک طرح پژوهشی تقاضا محور برای ترفیع) مطرح گردید. در خصوص ضرورت همکاری های پژوهشی بیشتر بین مؤسسات و به منظور به اشتراک گذاشتن توانمندی ها و تجربیات، پیشنهاد شد که بانک اطلاعات تخصص ها و توانمندی های اعضاء هیأت علمی مؤسسات فراهم گردد تا بتوان تیم های تخصصی مشترک تأسیس نمود. با توجه به گزارش جناب آقای دکتر دانشی فر از دانشگاه امام رضا(ع) در خصوص نیازهای پژوهشی آستان قدس رضوی در حوزه های مختلف از جمله حوزه املاک و اراضی مقرر گردید که اولویت های پژوهشی مورد نیاز این آستان مقدس را برای مؤسسات ارسال نمایند تا مؤسسات نیز بسته به قابلیت ها و تخصص های اعضای هیأت علمی خود از این امکانات پیشنهادی و اعتبارات مربوطه استفاده نمایند. نظر به ضرورت همکاری های مشترک و مصوبات قبلی کمیته در خصوص برگزاری همایش های ملی و بین المللی و نیز برگزاری کارگاه های مشترک، پیشنهاد گردید که زمینه های همکاری مشترک مذکور فراهم و اساتید به این مهم ترغیب و تشویق گردند. نظر به رویکردهای مهم پژوهشی در کشور بویژه با توجه به اسناد بالا دستی برای کیفی سازی پژوهش ها و در راستای رفع مشکلات استانی، منطقه ای و ملی، بر ضرورت کیفی سازی و کاربردی نمودن پژوهش های اعضای هیأت علمی تأکید و پیشنهاد شد در مؤسسات راهکارهای تشویقی و ترغیب کنندۀ همکاران هیأت علمی تعریف و مصوب گردد. بعلاوه برای افزایش توانمندی ها و هم افزایی در استفاده از قابلیت ها و زیرساخت های موجود مؤسسات، پیشنهاد گردید مؤسسات نسبت به اعلام و اشتراک گذاری تجهیزات تخصصی پژوهشی خود اقدام و به نحو مقتضی نسبت به تشکیل یک شبکۀ آزمایشگاهی مشترک برنامه ریزی نمایند.