جلسه ترافیک و حمل و نقل طرقبه پژوهشی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 18 بهمن 1397 12:04:35

پیرو جلسه هم اندیشی در خصوص مباحث ترافیکی و حمل و نقل شهری با سازمان ترافیک و حمل و نقل طرقبه در روز چهارشنبه 10 دیماه 1397 مقرر شد، موضوعات پیشنهادی موسسه جهت انجام طرح پژوهشی معرفی گردند که در جلسه 97/11/10 با حضور آقای مهندس مهدی لری، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه؛ آقای دکتر حاذقی، مدیر تقاطع های هوشمند مرکز کنترل ترافیک و مسئول طرح ترافیک مشهد؛ خانم دکتر نگار حسینیان، مدیر پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد؛ سرکار خانم دکتر فاطمی؛ از اساتید گروه شهرسازی موسسه؛ آقای عباسی، نماینده شورای جوانان طرقبه؛ آقای مهندس پورطالبی وسرکارخانم مهندس دهقان، کارشناس حمل و نقل ترافیکی شهر طرقبه مورد بررسی قرار گرفت.

از بین موضوعات پیشنهادی، شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز شبکه معابر، ایمن سازی محدوده مدارس، مکان‌یابی ایستگاه‌های اتوبوس، نیازسنجی و بازنگری نصب تابلوهای هدایت مسیر در شبکه راه، بررسی و مطالعه احداث و جانمایی پارکینگ در سطح شهر با توجه به نیاز هر منطقه، انتخاب گردید و مقرر شد طی بازه زمانی مناسب پروپوزال این موضوعات تهیه و در اختیار کارفرما قرار گیرد.