نشست هم اندیشی مدیران مراکز نوآوری استان خراسان رضوی برگزار شد. پژوهشی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 4 بهمن 1397 13:22:20

نشست هم اندیشی مدیران مراکز نوآوری استان خراسان رضوی با هدف بررسی چالش های اشتغال دانشجویان با حضور مدیر مراکز نوآوری پارک علم و فناوری استان خراسان و همچنین نمایندگان مؤسسات آموزش عالی در مرکز نوآوری و شکوفایی مرکز جهاد دانشگاهی مشهد در روز سه شنبه ١٨ دی ماه ١٣٩٧ برگزار شد.

در این جلسه نماینده موسسه آموزش عالی بینالود جناب آقای دکتر عظیمی خلاصه ای از فعالیت های مرکز نوآوری موسسه را ارئه نمودند.

هدف از برگزاری این نشست:آشنایی با فعالیت ها و پتانسیل های سایر مراکز نوآوری مشهد و پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی،ارائه راهکارهایی جهت هم افزایی مراکز نوآوری استان، بررسی نحوه هدایت تیم های استارت آپی وهم اندیشی در خصوص برگزاری رویدادهای کارآفرینی به صورت مشترک بود. در این جلسه مقررشد سلسله جلسات هر دو هفته به صورت مداوم به منظور همکاری های بیشتر مراکز نوآوری برگزار شود. در پایان این نشست از مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی بازدید به عمل آمد.