جلسه کارگاه تسهیل گری پویش مردمی خانه بهار پژوهشی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 25 دی 1397 10:10:54

خانه بهار مشهد طرحی را برای میزبانی محلات از بهار در نظر گرفته است به طوری که شهروندان و ساکنان محلات در فرآیند زیباسازی محله خود مشارکت  می نمایند،تا بدین ترتیب هم مدیران شهر بیاموزند بدون لحاظ کردن خواست مردم تصمیماتی برای آنان نگیرند و هم مردممی بایست فعالانه با مدیریت شهری برای تصمیم و اقدام بهتر تعامل برقرار کنند.

بدین منظور با همکاری مدیریت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بینالود، سه گروه فعال از بین اساتید و دانشجویان مؤسسه انتخاب شدند تا در پویش مردمی خانه بهار مشهد شرکت نمایند. کارگاه تسهیل گری پویش مردمی خانه بهار در روز شنبه مورخ 97/10/22 در کانون قرآن و عترت در پارک بهار مشهد برگزار گردید. در این کارگاه جناب آقای دکتر کرمانی در خصوص این پروژه اجتماعی – شهرسازی سخنانی را ایراد نموده وهدف از این طرح را تغییر و تحول در محلات عنوان نموده به نحوی که تغییر سیمای محلات شهری به واسطه تغییر روابط بین افراد میسر گردد که پاسداران رکن اجتماعی آن دانشجویان هستند. توسعه پویش مردمی خانه بهار می تواند بسترساز فرآیند طراحی مشارکتی محلات شهر مشهد شود و گاهی در راستای جلب اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری قدم بردارد.