نمایشگاه هفته پژوهش پژوهشی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 28 آذر 1397 13:24:00

 نمایشگاه هفته پژوهش با همت مدیریت پژوهشی وانجمن های علمی گروه های آموزشی شهرسازی، معماری، مدیریت جهانگردی و علوم ورزشی برگزار گردید. در این نمایشگاه کتاب ها و مقالات چاپ شده اساتید به همراه کارهای برتر دانشجویان در حوزه پژوهشی به نمایش گذاشته شد. جناب آقای نادر علیزاده، ریاست محترم مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد و قائم مقام موسسه جناب آقای دکتر بهزاد علیزاده، معاونت محترم پژوهشی مؤسسه جناب آقای دکتر ولایتی،  به همراه جمعی از اساتید هیأت علمی و مهمانان از نمایشگاه هفته پژوهش بازدید نمودند.