کارگاه آموزشی آشنایی با سایت ایران داک و سامانه همانندجو برگزار شد. پژوهشی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 26 آذر 1397 12:17:10

کارگاه آموزشی آشنایی با سایت ایران داک و سامانه همانند جو در روز شنبه 24 آذرماه 97 از ساعت 12 الی14، با حضور دکتر ذاکری فرد به عنوان مدرس دوره و 15 نفر از اعضای هیئت علمی موسسه آموزش عالی بینالود به همراه تعدادی از اساتید مدعو و دانشجویان کارشناسی ارشد در محل سالن شورا برگزار شد. در این جلسه بعد از ارائه مطالب توسط دکتر ذاکری فرد، جلسه به صورت پرسش و پاسخ بین اساتید و مدرس دوره ادامه یافت. 

در پایان کارگاه گواهینامه از طرف دانشگاه فردوسی مشهد به شرکت کنندگان ارائه شد.