برگزاری مسابقات تنیس روی میز دختران به مناسب روز دانشجو تربیت بدنی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 26 آذر 1397 10:07:31

مسابقات تنیس روی میز ویژه دانشجویان دختر به مناسبت روز دانشجو در سالن ورزشی موسسه برگزار گردید.

این مسابقات با شرکت 16 بازیکن به صورت دوره ای و سپس دو حذفی برگزارشد.که در پایان خانم سعیده سنایی مقام اول-سارا هاشمی مقام دوم-هانیه شکوهیان مقام سوم و زهرا رمضان پور به مقام چهارم دست یافتند.

سرپرستی مسابقات سرکار خانم بمانی برعهده داشتند.