نشست دانشجویان غیر ایرانی بینالود با مدیرکل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری دانشجویی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 22 آذر 1397 12:45:20
نشست دانشجویان غیر ایرانی بینالود با مدیرکل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

مؤسسه آموزش عالی بینالود درجهت سیاست های ابلاغی مقام محترم وزارت برای گسترش فعالیت های بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مطابق با اهداف و سیاست های ابلاغی آن مرکز در خصوص ایجاد و توسعه تعاملات بین المللی در حوزه های علمی، پژوهشی و فرهنگی، فعالیت های خود را آغاز نموده است.
در همین راستا مؤسسه آموزش عالی بینالود در نظر دارد سلسله نشستهایی را با حضور مقامات عالی وزارت علوم برای تبادل نظر و اخذ رهنمودها در حوزه تعاملات علمی بین المللی برگزار نماید.
 پیرو این تصمیم، اولين نشست بین المللي  باحضور جناب آقای دکتر علیزاده، مدیر کل محترم دانشجویان غیر ایرانی سازمان اموردانشجويان و جناب آقای کلاته نماینده دفتر همکاری های علمی و بین-المللی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس و معاونین و جمعی از مدیران موسسه آموزش عالی بینالود در روز چهارشنبه  مورخ 21 آذر ماه  1397 در محل موسسه برگزار گرديد. در این نشست طرفین به بحث و گفتگو در خصوص نحوه جذب دانشجوی غیر ایرانی پرداختند و راهکارهاي مناسب مطرح شد. 
در ادامه این نشست، جلسه پرسش و پاسخ بین 11 نفر از دانشجویان غیر ایرانی بنمایندگی از سایر دانشجویان اتباع و دکتر علیزاده، آقای کلاته و آقای نجفی نماینده دفتر امور خارجه شرق و شمال شرق کشور برگزار گردید و دانشجویان  به بیان مسائل و مشکلات خود در زمینه های مختلف تحصیلی، اجتماعی و اقامتی پرداختند.
این جلسه با بازدید میهمانان از موسسه آموزش عالی بینالود به پایان رسید.