اردو و کارگاه های آموزشی همزمان با روز فرهنگ عمومی توسط مرکز مشاوره و سلامت موسسه برگزار شد. دانشجویی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 15 آبان 1397 08:56:03

مرکز مشاوره و سلامت موسسه همزمان با روز فرهنگ عمومی مورخ 14 آبان ماه 97  اقدام به برگزاری اردو مشاوره ای ویژه اعضا کانون همیار سلامت  موسسه در روستای زیبای کنگ با برنامه های متنوع و متفاوت به منظور ایجاد جاذبه و انتقال مفاهیم کار گروهی و همچنین ترویج برخی از مصادیق فرهنگ عمومی در  بین دانشجویان کرد که برنامه ها از ساعت 8 الی 13:30 به شر ح ذیل برگزار شد

- حرکت از موسسه در ساعت 9 صبح

- استقرار دانشجویان و انجام اولین بازی با اهداف آشنایی اعضا، شناخت برخی از ویژگی های خود و دیگران، ایجاد صمیمیت و  همچنین آماده شدن افراد برای دریافت محتوای آموزشی، که طی آن دانشجویان میز گردی تشکیل داده و یک توپ بین آنها دست به دست می شد که هر شخصی که توپ را در دست داشت موظف بود تا چند ویژگی مثبت و یک ویژگی منفی دوست خود را بیان کند.

-  پذیرایی از دانشجویان با چای آتیشی که توسط خود آنها مهیا شده بود به همراه میان وعده

- برگزاری یک ساعته کارگاه آموزشی  هلال احمر توسط کارشناس و دبیر کانون هلال احمر و آموزش CPR به شرکت کنندگان با وسایل کمک آموزشی مولاژ و پوستر  

-  انجام بازی دوم با اهداف نحوه حل مسئله، هنر گوش دادن و ارتباط مؤثر، که طی آن دانشجویان با طنابی که در دست داشتند می بایست با افراد گروه با چشمان بسته اشکال مختلف هندسی را ایجاد کنند.

- انجام سومین بازی با هدف اصلی تعیین کار گروهی بین دانشجویان که طی آن افراد می بایست به وسیله ی طناب هایی که در دست داشتند مکعب ها را  روی هم قرار دهند.

-  بازدید از روستای کنگ و اقامت گاه های بوم گردی روستا و توضیحاتی راجع به تاریخچه و فرهنگ روستا توسط راهنما