برگزاری کارگاه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور روابط عمومی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 13 آبان 1397 09:58:19
برگزاری کارگاه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد، به همت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی ، سمنان و شورای هماهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی منطقه 9 کشور کارگاهی یک روزه با عنوان ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه آموزشی درتاریخ پنج شنبه 10آبان 97 در محل موسسه آموزش عالی بینالود مشهد برگزار گردید.

افتتاحیه این کارگاه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز و در ابتدا مسئولین موسسه آموزش عالی بینالود مشهد ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان، بر ضرورت برگزاری چنین کارگاه هایی به منظور بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی تأکید نمودند. بدنبال آن رئیس شورای هماهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی منطقه 9 کشور با تشکر از هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی به منظور برگزاری این کارگاه مختصری از روند برگزاری کارگاه را تشریح نموده و به نقش و اهمیت این قبیل فعالیت ها تاکید نمودند.

در ادامه آقای دکتر جعفری ثانی، دبیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی به ایراد سخنرانی در خصوص معرفی برنامه های کارگاه و لزوم نظارت و ارزیابی در واحدهای گروه آموزشی پرداخته و افزودند که این کارگاه برای اولین بار در سطح مدیران گروه های آموزشی در سطح کشور اجرا می شود.

در ادامه سه کارگروه از میان روسای دانشگاه ها و موسسات، مدیران  ارزیابی درونی آنها و مدیران گروه های آموزشی تشکیل و کارگاه آغاز و در دو جلسه صبح و عصر دنبال شد. در هریک از کارگروه ها، شرکت کننندگان ضمن هم اندیشی به  انجام فعالیت گروهی پرداخته و در ابتدا مشکلات گروه های آموزشی ارائه و دسته بندی گردید و در ادامه اعضای هر کارگروه به ارائه راه حل های پیشنهادی با توجه تجربیات خود پرداختند. تکمیل کاربرگ های شناسایی نشان­گرها از دیگر برنامه های اجرا شده در کارگروه های آموزشی بود. در پایان، نماینده هر کارگروه به ارائه جمع بندی موضوعات مطرح شده در هر یک از کارگروه ها پرداختند.

لازم به یادآوری است که کلیه کارگاه های این نشست به صورت شنیداری و دیداری تصویر برداری و پس از تدوین جهت استفاده در اختیار کارشناسان و مسئولین ذیربط قرار گرفته است.