کارگاه آموزشی فیریزبی با حضور مسئول کمیته فیریزبی استان برگزار شد. تربیت بدنی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 6 آبان 1397 10:42:03

بمناسبت هفته تربیت بدنی کارگاه آموزشی فیریزبی در محوطه دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه آشنایی با ورزش فیریزبی و آموزش آن انجام شد که با استقبال دانشجویان نیز همراه بود.