اولین جلسه كارگاه "خود آگاهي همدلي" برگزار شد. دانشجویی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 1 آبان 1397 09:34:29

اولین جلسه کارگاه خودآگاهی همدلی در تاریخ 30/7/97  از ساعت 10 الی 12 برگزار شد، مختصری از مطالب مطرح شده در این کارگاه به شرح ذیل می باشد:

- خودآگاهی،یکی از مهارت های پایه در مهارت های زندگی است که در واقع همان توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قوّت، خواسته‌ها،هدف ها، شکست ها، موفقیت هاست. برای اکثر ما توصیف ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری خود برای دیگران، کار سخت و دشواری است. به عنوان مثال پاسخ به این سوال که چه کسی هستیم؟ می تواند یکی از همین نمونه ها باشد.

به طور کلی در مهارت خودآگاهی می‌آموزیم که:

با تکیه بر نقاط قوت خود برای بهبود نقاط ضعف خود تلاش کنیم. آگاهی از نقاط ضعف باعث می‌شود که فرد با استفاده از این آگاهی بتواند تسلط بیشتری بر خود داشته باشد.

 احساسات خود را بشناسیم. چون فردی که از احساسات خود آگاه می‌شود می‌تواند آنها را کنترل کند. ناتوانی در کنترل و مهار احساسات می‌تواند به اعتیاد، خشونت و ... بیانجامد.

 از نیازهای خود اطلاع پیدا کنیم و یاد بگیریم که از مسیرهای سالم نیازهای خود را مرتفع سازیم.

در زندگی خود اهداف واقعی را دنبال نماییم و از دنبال کردن اهداف غیرواقعی، تخیلی و کمال‌گرایانه پرهیز کنیم. چرا که اهداف غیرواقع بینانه باعث ناکامی و به تبع آن خشم و خشونت می‌شود.

در نهایت خودآگاهی باعث ارزشمندی ما می‌شود و به ما کمک می‌کند تا دنبال ارزش های واقعی به جای ارزش های کاذب باشیم و رضایت کافی از زندگی داشته باشیم. عدم رضایت از خود این پیام را به ما می دهد ک نیازمند تغییر هستیم. از اجزای مهم دیگر خودآگاهی عزت نفس یا اعتماد به نفس است. عزت نفس کلید اصلی بهداشت روان است.عزت نفس منوط به میزان احترام و ارزشی است که فرد برای خود قائل است. چنانچه قضاوت ما نسبت به ارزشهایی که داریم مثبت باشد دارای عزت نفس مثبت و چنانچه قضاوت ما منفی باشد دارای عزت نفس ضعیفی هستیم.

به اطلاع می رساند که جلسات بعدی این کارگاه در تاریخ های 7 و 13 آبان ماه برگزار خواهد شد.