داوری در لیگ های معتبر فوتسال و فوتبال کشور توسط دانشجویان علوم ورزشی موسسه تربیت بدنی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 25 مهر 1397 14:23:49

سرکار خانم حانیه محمدزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی موسسه در مسابقات لیگ فوتسال بانوان کشور به عنوان داور و همچنین جناب آقای حسین عابدینی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته علوم ورزشی موسسه نیز در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانی نوجوانان کشور به عنوان کمک داور به قضاوت خواهند پرداخت.

آرزوی موفقیت برای این دانشجویان  در امر مهم قضاوت داشته و پیشرفت و موفقیت هرچه بیشتر آنان را از خداوند متعال خواهانیم.