برگزاری جلسه هم اندیشی آموزشی-پژوهشی موسسه آموزش عالی بینالود و شهرداری طرقبه پژوهشی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 10 مهر 1397 10:25:17
برگزاری جلسه هم اندیشی آموزشی-پژوهشی موسسه آموزش عالی بینالود و شهرداری طرقبه

 به همت معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی بینالود جلسه ای در روزچهارشنبه مورخ 97/07/04 در محل دانشگاه با حضور آقای مهندس رجب زاده "عضو شورای شهر طرقبه"، آقای مهندس جاهد طلب مسئول "واحد فرهنگی، آقای مهندس حافظی مسئول"فضای سبز"، آقای مهندس پورموسوی مسئول "گروه مشاوران جوان" و آقای مهندس عباسي "عضو شوراي مشورتي جوانان" برگزار شد. در این جلسه از موسسه آموزش عالی بینالود، آقایان دکتر کریمی، دکتر حافظ، دکتر جواهر زاده، دکتر رضوانی، دکتر عادل علیزاده و سرکار خانم دکتر حسینیان حضور داشتند.

در این جلسه بازنگری تفاهم نامه منعقدشده بین موسسه آموزش عالی بینالود و شهرداری طرقبه مورد تصویب وتأکید قرار گرفت و مقرر گردید تفاهم نامه ای فی مابین طرفین به منظور ایجاد بستری جهت همکاری در زمینه های علمی- پژوهشی و بهره مندی از منابع و امکانات علمی و فنی دو طرف در راستای حل مسائل شهر طرقبه در حوزه های مختلف و پشتیبانی فکری از اقدامات شهرداری طرقبه تنظیم گردد. بعلاوه مقرر شد طی جلسات کارگروه های تخصصی اولویت های پژوهشی شهر طرقبه در هر حوزه علمی به صورت مجزا مشخص گردد. سپس اولویت ها از کانال مشاوران جوان در دو قالب پایان نامه ها و طرح های پژوهشی با شهرداری وارد گردونه عقد قرارداد شوند.