نتایج کسب شده دانشگاه ها در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور تربیت بدنی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 20 شهريور 1397 11:59:28
نتایج کسب شده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9کشور در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور _ شیراز مرداد ماه 97

رتبه

مقام

جنسیت

رشته

دانشگاه/موسسه آموزش عالی

ردیف

اول کشور

2طلا.1نقره.1برنز.یک پنجمی

پسران

جودو

موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

موسسه آموزش عالی سناباددر بخش پسران ششم کشور

ودربخش دختران مقام سیزدهم کشوررا بدست آورده

است.

1

دوم کشور

نقره

پسران

بسکتبال

دوم کشور

1طلا.انقره.1برنز

پسران

کشتی آزاد

پنجم کشور

1طلا.2برنز.

پسران

کشتی فرنگی

هشتم کشور

4چهارمی.3پنجمی.2ششمی

پسران

دوومیدانی

پنجم کشور

2نقره.3برنز.3پنجمی.1ششمی

دختران

دوومیدانی

---

2پنجمی

دختران

شنا

چهارم کشور

1طلا.1برنز

پسران

تکواندو

دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

دانشگاه امام رضا (ع) در بخش پسران مقام 32و در

بخش دختران مقام16 کشور را بدست آورده است.

2

هفتم کشور

---

پسران

والیبال

---

1طلا.1برنز.1چهارمی.1ششمی

دختران

دوومیدانی

دوم کشور

1چهارمی

دختران

تیراندازی با تپانچه

پنجم کشور

3طلا.1نقره.1پنجمی.4ششمی

پسران

دوومیدانی

موسسه آموزش عالی خاوران

موسسه آموزش عالی خاوران در بخش پسران مقام16

کشور را بدست آورده است.

3

---

1برنز

پسران

کاراته

موسسه آموزش عالی بینالود

موسسه آموزش عالی بینالود در بخش پسران مقام39

کشور را بدست آورده است.

4

ششم کشور

1ششمی

پسران

والیبال

موسسه آموزش عالی فردوس

موسسه آموزش عالی فردوس در بخش پسران مقام 43 کشوررا

بدست آورده است

5

هفتم کشور

1هفتمی

پسران

فوتسال

دانشگاه خیام

6

---

---

دختران

کاراته

موسسه آموزش عالی حکیم توس

7