همایش " نقش پرسنل و اساتید در ارتقاء سلامت روانی دانشجویان" برگزار شد. دانشجویی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 26 تير 1397 10:52:06

با توجه به  اهمیت بیش از پیش تأثیر ارتباط بین دانشجویان، اساتید و پرسنل دانشگاه و نتایج به دست آمده از اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود و همچنین ضرورت آشنایی کارکنان دانشگاه با نحوه شناسایی دانشجویان در معرض آسیب روانی و نحوه ی ارجاع آنان به مراکز مشاوره و درمان، مرکز مشاوره و سلامت موسسه  برآن شد تا کارگاه آموزشی  تحت عنوان "نقش اساتید و کارکنان در ارتقاء سلامت روانی دانشجویان"  و با موضوع نحوه برخورد با دانشجویان مشکل آفرین  را در تاریخ 24 تیرماه به مدت 3 ساعت با حضور اعضاء هیئت علمی و پرسنل مؤسسه برگزار کند .استاد  این کارگاه آقای دکتر محمدرضا فیاضی بردبار ( استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو هیئت علمی دانشکده روانپزشکی) بودند که  موضوعات ذیل مطرح و به بحث گذاشته شد.

 ضمن اهمیت بالا موضوع و همچنین بازخورد خوب شرکت کنندگان مقرر شد تا جلسات دیگری پیرامون نقش اساتید و پرسنل دانشگاه ها در کیفیت سطح روانی دانشجویان برگزار شود.

-  نيازهاي رواني، اجتماعي و جسمي دانشجویان

- اثرات رابطه مناسب استاد و دانشجو

- ويژگي هاي ضروري ايفاي نقش استاد و نقش هایی که نباید ایفا شود

- نحوه ی شناسایی دانشجویان آسیب پذیر

-  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎنی

- آشنایی با اختلالات روانپزشکی ( ADHD، اختلالات اضطرابی ، رفتار خودکشی، سوءمصرف مواد و.... )

- نحوه تعامل با دانشجویان آشفته

- اصول کلی مصاحبه

- وضعیتهای خاص

- چگونگی ارجاع به مرکز مشاوره 

- میزان مسئولیت اساتید و پرسنل در برابر دانشجویان آسیب پذیر