اسامی دانشجویان ورزشکار مقام آور در مسابقات ورزشی منطقه 9 کشور سال تحصیلی 97-1396 تربیت بدنی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 31 خرداد 1397 12:53:17

رشته ورزشی کاراته:

کسب مقام قهرمانی تیمی در بین تیم های شرکت کننده با 7 مدال رنگارنگ

اسامی دانشجویان شرکت کننده و مقام های کسب شده توسط آنها:

1- مصطفی غفاری نژاد وزن 75- کیلوگرم مقام اول ومدال طلا

2-علی اکبر رجبی وزن 60 کیلوگرم مقام دوم ومدال نقره

3-عارف مددی وزن 84+ کیلوگرم مقام دوم و مدال نقره

4-حسین پرتانی وزن 75- کیلوگرم مقام دوم ومدال نقره

5-محمدرضا طوری وزن 84- کیلوگرم مقام سوم و مدال برنز

6-علی اکبر رجبی بخش کاتا مقام اول و مدال طلا

7-عارف مددی بخش کاتا مقام دوم و مدال نقره

8- مریم تنوری وزن 55- کیلوگرم مقام دوم ومدال نقره

رشته ورزشی کشتی :

کشتی فرنگی:

کسب 3 مدال

1- احسان چمانچی وزن 60 کیلوگرم مقام اول و مدال طلا

2-مهدی توکلو وزن 97 کیلوگرم مقام دوم و مدال نقره

3-رضا ارقیه وزن 63 کیلوگرم مقام سوم و مدال برنز

کشتی آزاد

1- رضا خدابخشی وزن 57 کیلوگرم مقام سوم ومدال برنز

رشته ورزشی شنا:

1- محسن مهمان نوازماده 50متر کرال پشت مقام اول و مدال طلا

2- محسن مهمان نواز ماده 50متر پروانه مقام اول و مدال طلا

رشته ورزشی تکواندو:

1- رضا میرزایی وزن 80 - کیلوگرم مقام اول مدال طلا

2- فائزه فیاض وزن  40 - کیلوگرم مقام دوم ومدال نقره

رشته ورزشی دوومیدانی

1- شقایق لطفی ماده پرش طول مقام اول ومدال طلا

2-شقایق لطفی ماده پرش ارتفاع مقام دوم و مدال نقره

رشته ورزشی شطرنج:

1- آناهیتا پور خواجه مقام دوم و مدال نقره

   رشته ورزشی بدمینتون:

1- سبحان بختیاری مقام سوم ومدال برنز

رشته ورزشی بسکتبال

 مقام سوم وکاپ اخلاق

1- مجتبی گل چهره

2-بهروز سپهری

3-سجاد مددی

 4-محمدصفایی خرم

5- حسام مقبل

6- امیر مهدی پور

7- سینا عبقری

8- افشین اعلمی پور

 9- میلاد بیات

 10- آرمان آزادیون پازی

11- احسان باشی خامسی