کسب مقام قهرمانی تیم کاراته پسران مسابقات منطقه 9 کشور تربیت بدنی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 26 آذر 1396 10:01:22
تیم کاراته پسران موسسه آموزش عالی بینالود با اقتدار و کسب هفت مدال رنگارنگ شامل دو مدال طلا سه مدال نقره و دو مدال برنز با اقتدار به مقام قهرمانی این مسابقات دست پیدا کرد.

نتایج دانشجویان تیم کاراته پسران بینالود به شرح ذیل می باشد.آقای علی اکبر رجبی دانشجوی رشته علوم ورزشی مقام اول بخش کاتا و مقام دوم بخش کومیته در وزن 67- ، آقای عارف مددی دانشجوی رشته علوم ورزشی مقام سوم در بخش کاتا و مقام سوم در بخش کومیته در وزن 84 + ، آقای مصطفی غفاری نژاد دانشجوی رشته مدیریت صنعتی مقام اول در بخش کمیته وزن 75 - ، آقای حسین پرتانی دانشجوی رشته مدیریت صنعتی مقام دوم در بخش کومیته دروزن 75 - ، آقای محمدرضا طوری دانشجوی رشته علوم ورزشی ، این مسابقات در تاریخ 24 آذر ماه 96 در مجموعه ورزشی کارگران شماره یک مشهد  برگزار شد.