انجام تست غربالگری HIV در موسسه دانشجویی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 21 آذر 1396 10:08:18
واحد مشاوره و سلامت با همکاری مرکز بهداشت استان مصادف با هفته ایدز برنامه انجام تست غربالگری و محرمانه HIV را در روز پنج شنبه مورخ 16/9/96 از ساعت 10 الی 13 اجرا کرد.

این آزمایش در واحد سیار سازمان انتقال خون تحت عنوان روبان قرمز در محوطه مؤسسه مستقر شد. دانشجویانی که متقاضی انجام تست بودند پس از دریافت روبان های آماده شده توسط مرکز مشاوره و سلامت مؤسسه و نصب آن و همچنین 3 بروشور که حاوی اطلاعاتی کلیدی و مهم راجع به این بیماری در اختیار آنها می گذاشت و مشاوره توسط پزشک مربوطه صورت می‌گرفت. سپس با اختصاص یک کد به هر دانشجو آزمایش توسط کیت های مخصوص تست HIV انجام می شد ، پس از گذشت زمان 10دقیقه  و نمایان شدن نتیجه تست دانشجویان با اعلام کد خود به پزشک نتیجه آزمایش خود را به طور محرمانه  دریافت می کردند.