ویژه برنامه ی "اهدای خون، اهدای زندگی" در موسسه برگزار گردید. دانشجویی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 21 آذر 1396 09:55:28

واحد مشاوره و سلامت موسسه  در خصوص ایجاد ارتباط و توسعه همکاری بین دفاتر مشاوره و سلامت دانشگاه ها و سازمان انتقال خون کشور هماهنگی های لازم جهت استقرار پایگاه اهدای خون در موسسه را فراهم آورده که طی آن اتوبوس سازمان دهی شده جهت انجام اهدای خون در روز سه شنبه مورخ 7 آذر ماه 96 از ساعت 8:30 الی 15 در محوطه موسسه مستقر و با استقبال خوب دانشجویان، اساتید و پرسنل موسسه رو به رو شد.