اولین پنل دیسکاشن تخصصی گروه مدیریت جهانگردی برگزار شد. دانشجویی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 16 آذر 1396 10:13:31

اولین پنل دیسکاشن تخصصی در ترم جاری با موضوع : چرا اکوتوریسم یک انتخاب هوشمندانه است ؟ در روز سه شنبه مورخ 14 آذر 96 ساعت 10 الی 12 به زبان انگلیسی در سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی بینالود برگزار شد .
در این پنل آقای دکتر بهزاد عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی به ارائه تعاریف ، بحث های تخصصی اکوتوریسم و ... پرداختند و حضار در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشتند ، این پنل مورد استقبال ویژه اساتید و دانشجویان گروه جهانگردی  و زبان انگلیسی قرار گرفت .