برگزاری نمایشگاه پوستری به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 13 خرداد 1396 13:09:14
نمایشگاه پوستری به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی با موضوعات ذیل برگزار شد. - ویژگی های رابطه سالم - اتمام رابطه ناسالم - سوء استفاده عاطفی - اشتباهات رایج - در جست و جوی دوست
برگزاری نمایشگاه پوستری به مناسبت هفته  خوابگاه های دانشجویی

قابل ذکر است این نمایشگاه از تاریخ 96/3/3 تا 96/3/9  به مدت یک هفته در طبقه همکف موسسه آموزش عالی بینالود در معرض بازدید دانشجویان قرار گرفت.