انتصاب آقای دکتر داوری نژاد به عنوان دبیر کمیته انتشارات آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 17 شهريور 1395 14:02:18

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد طی حکمی جناب آقای دکتر مسعود داوری نژاد به سمت دبیر کمیته انتشارات موسسه منصوب شد. در حکم صادره از ریاست محترم موسسه، جناب آقای نادر علیزاده و تایید قائم مقام محترم، جناب آقای دکتر بهزاد علیزاده آمده که نظر به مراتب تعهد و شایستگی آقای دکتر مسعود داوری نژاد، ایشان به مدت دو سال به سمت دبیر کمیته انتشارات منصوب شدند. ضمنا از زحمات دبیر سابق این کمیته ، جناب آقای سلمان یزدانی قدردانی شد. برای ایشان موفقیت روزافزون آرزو داریم.