فیلم های مستند دانشجویی و دانشگاهی آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 17 شهريور 1395 14:01:33

با توجه به اهمیت جایگاه هنر سینما و تاثیر آن در فضای جامعه دانشگاهی و همچنین ظرفیت ها و تاثیرات این عرصه در جذب مخاطب با توجه به ذائقه جوانان و دانشجویان و تاثیر و کاربرد علوم آکادمیک در روند تولید فیلم های مستند و در راستای تقویت و ارتقای سطح فعالیت های هنری دانشجویان و دانشگاهیان با محوریت تولید، پخش و اکران فیلم های مستند دانشگاهی، اداره فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد جهت حمایت از فیلم های مستند دانشجویی و دانشگاهی، این آثار را تجمیع و ساماندهی نماید.

دانشجویان گرامی تا پایان مرداد ماه فرصت دارند فیلم های مستند ساخته شده را به اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال نموده و یا به واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد تحویل نمایند.