کسب عنوان قهرمانی در مسابقات کشوری کاراته توسط آقای مصطفی غفاری تربیت بدنی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 16 اسفند 1395 12:18:48
بیست و ششمین دوره مسابقات کشوری کاراته سبکهای کنترلی(شیتوریو) یادبود شهدای آتش نشان که با شرکت 300کاراته کار از کل کشوردر تاریخ 14و 15 بهمن ماه 1395 در سالن مهران شهر مشهد با شرکت دانشگاه بینالود برگزار گردید .
کسب عنوان قهرمانی در مسابقات کشوری کاراته توسط آقای مصطفی غفاری

آقای مصطفی غفاری دانشجوی رشته مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی بینالود در وزن 70- کیلوگرم در این مسابقات حضور داشت و با شایستگی به مقام قهرمانی رسید.