نشست “جایگاه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در توسعه علمی و بین المللی پژوهشی
تاریخ انتشار: جمعه، 6 اسفند 1395 07:36:05
نشست “جایگاه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در توسعه علمی و بین المللی” به میزبانی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد و با حضور دکتر عباس عراقچی در روز چهارشنبه مورخ 4 اسفند ماه 95 برگزار شد.
نشست “جایگاه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در توسعه علمی و بین المللی

در این جلسه که با حضور روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی مشهد برگزار گردید، به گفتگو پیرامون تسهیل روند جذب دانشجویان خارجی و تبادل علم در صحنه بین المللی برای موسسات غیردولتی پرداخته شد.

دکتر عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه موضوع جلسه را بسیار کاربردی و تخصصی اعلام و بیان کرد: امور خارجه از همکاری جهت تسهیل روند تبادل علم در صحنه بین المللی برای موسسات غیردولتی استقبال می کند.

وی گفت: پیشرفت و توسعه هر کشور بر اساس اتکا به منابع، قدرت، دانش و توانمندی داخلی است. اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گراست، توانمندی علمی بومی و درون زا به قدرت نمایی کمک می کند.

طالبی، معاون دفتر همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارش مفصلی درباره وضعیت امور بین الملل وزارت علوم ارائه داد.

دکتر بهزاد علیزاده، قائم مقام موسسه آموزش عالی بینالود مشهد ضمن پیشنهاد ایجاد دفتر مشترک همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه ها و موسسات غیردولتی خراسان رضوی، آمادگی موسسه آموزش عالی بینالود در مشارکت و ایجاد این دفتر را اعلام کرد.

در پایان جلسه پرسش و پاسخ درباره موضوع نشست برگزار و برنامه با ضیافت شام به پایان رسید.