اجرای طرح غربالگری سریع ایدز دانشجویی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 22 آذر 1395 09:24:40
اجرای طرح غربالگری سریع ایدز

واحد مشاوره و سلامت با همکاری سازمان بهزیستی شهرستان طرقبه ، شاندیز و دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، مصادف با هفته ایدز برنامه انجام تست رایگان و محرمانه HIV را در روز پنج شنبه مورخ 95/09/18  از ساعت 10:30 الی 13 اجرا کرد.

این آزمایش در اتوبوسی تحت عنوان اتوبوس روبان قرمز که با بنرهایی با محتوای راه های پیشگیری و علائم این بیماری و همچنین روبان های قرمز که نماد پویش  STOP AIDS است آراسته شده بود و در محوطه مؤسسه مستقر بود انجام شد. دانشجویانی که متقاضی انجام تست بودند پس از دریافت روبان های آماده شده توسط مرکز مشاوره و سلامت مؤسسه و نصب آن و همچنین 3 بروشور که حاوی اطلاعاتی کلیدی و مهم راجع به این بیماری در اختیار آنها می گذاشت وارد اتوبوس می‌شدند و در مرحله بعد مشاوره توسط پزشک مربوطه صورت می‌گرفت. سپس با اختصاص یک کد به هر دانشجو آزمایش توسط کیت های مخصوص تست HIV انجام شد ، پس از گذشت زمان 10 دقیقه  و نمایان شدن نتیجه تست دانشجویان با اعلام کد خود به پزشک نتیجه آزمایش خود را به طور محرمانه  دریافت می کردند.

در مجموع تعداد 122 نفر از دانشجویان و همچنین تعدادی از پرسنل مؤسسه در این برنامه شرکت کردند.