کسب عنوان قهرمانی دانشجوی رشته علوم ورزشی در مسابقات دوومیدانی المپیاد ورزشی شهر مشهد تربیت بدنی
تاریخ انتشار: شنبه، 20 آذر 1395 14:15:41

خانم شقایق لطفی دانشجوی رشته علوم ورزشی موفق به کسب عنوان قهرمانی در رشته دو و میدانی ماده پرش طول در هفتمین المپیاد ورزشی شهر مشهد گردید.

این مسابقات در تاریخ 95/09/14 در سالن اختصاصی دوومیدانی (باغبانباشی) شهر مشهد برگزار شد.