کسب عنوان قهرمانی مسابقات ووشو انتخابی تیم ملی دانشجویان و دعوت به اردوی تیم ملی تربیت بدنی
تاریخ انتشار: شنبه، 20 آذر 1395 14:09:53
دعوت تیم ملی ووشو دانشجویان از خانم زهرا غریبی دانشجوی رشته شهرسازی

خانم زهرا غریبی ، دانشجوی رشته شهرسازی به عنوان نماینده موسسه آموزش عالی بینالود مشهد در مسابقات ووشو انتخابی تیم ملی دانشجویان شرکت و موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات شد. 

این مسابقات در روز جمعه 95/09/19 در مجموعه ورزشی شهید بهشتی (خانه کشتی مشهد) برگزار شد و غریبی با شکست حریفان و کسب عنوان قهرمانی ، مجوز حضور در اردوی تیم ملی را دریافت کرد.