مراسم اجتماع عزاداران حسینی فرهنگی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 17 آبان 1395 13:38:25
مراسم اجتماع عزاداران حسینی برگزار شد.
مراسم اجتماع عزاداران حسینی

این مراسم به همت واحد فرهنگی و هیئت دانشجویی امام علی النقی (ع) در روز دوشنبه مورخ 17 آبان 95 بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در محل مؤسسه برگزار شد.