نمایشگاه پوستری مهارت های زندگی دانشجویی دانشجویی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 17 آبان 1395 11:54:08
اولین نمایشگاه پوستری با ورود دانشجویان جدید سال 95 در محل مؤسسه برپا شد.

با توجه به این موضوع که ورود به دانشگاه برای دانشجویان تجربه ای جدید، مهیج و گاه آشفته کننده می باشد و همچنین دانشجویان در طول سالهای تحصیلی در دانشگاه با چالش ها و تقاضاهای ثابتی در زمینه سازگاری با شرایط جدید و تغییرات ایجاد شده در زندگی جدیدشان روبرور می شوند مرکز مشاوره و سلامت موسسه به عنوان یک نهاد حمایتی اقدام به برگزاری نمایشگاه پوستری با موضوع  چالش ها و مشکلات زندگی دانشجویی کرده است، استرس شروع دانشگاه، ویژگی های ارتباط سالم و ناسالم و..... از موضوعات این نمایشگاه می باشد.