جلسه توجیهی ورودی های مهرماه 95 ویژه گروه مهندسی عمران و مدیریت پروژه برگزار شد آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 9 آبان 1395 08:23:25
جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود با حضور دانشجویان رشته مهندسی عمران و مدیریت پروژه در روز چهارشنبه 28 مهر ماه ساعت 12 برگزار گردید.
جلسه توجیهی ورودی های مهرماه 95 ویژه گروه مهندسی عمران و مدیریت پروژه برگزار شد

در این جلسه جناب آقای دکتر حافظ، مدیر محترم آموزش و  جناب آقای طالبی، مدیر محترم گروه عمران و مدیریت پروژه در خصوص وضعیت کلی موسسه ، آئین نامه های آموزشی و برنامه های گروه عمران صحبت نموده و مدیران مجموعه را معرفی نمودند.

این جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان از اساتید به پایان رسید.