برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی تربیت بدنی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 6 آبان 1395 13:26:44
برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی

اولین نمایشگاه تربیت بدنی به مناسبت هفته تربیت بدنی 26 مهر  تا 4 آبان ماه 95 در حال برگزاری است.

 فعالیت های این نمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

 استعدادیابی ورزشی، بدست آوردن اطلاعات ورزشی دانشجویان، ثبت نام تیم های ورزشی موسسه، انجام تست های ورزشی، کارگاه های آموزشی تیر و کمان و دارت، برگزاری مسابقه کتابخوانی ورزشی، انجام تست های روانشناختی توسط واحد مشاوره و سلامت .

شایان ذکر است هدف از برگزاری این نمایشگاه ، ایجاد شور و نشاط بین دانشجویان، حس رقابت ، ترویج ورزش و معرفی رشته های ورزشی می باشد.