نمایشگاه کتاب های تخصصی و عمومی و محصولات الکترونیکی پژوهشی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 6 آبان 1395 13:18:09
....

واحد پژوهشی مؤسسه در نظر دارد به مناسبت آغاز سال تحصیلی نمایشگاه کتاب های تخصصی و عمومی و محصولات دیجیتال برگزار نماید.

از اساتید و دانشجویان فرهیخته دعوت میشود از این نمایشگاه بازدید نمایند.

تاریخ : 8 لغایت 13 آبان 95

از ساعت : 8 صبح الی 17:45

مکان برگزاری : کتابخانه مؤسسه