دبیرخانه فرهنگی منطقه9 کشور در بینالود باقی ماند آموزش
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 1 مهر 1395 11:46:46
اولین نشست معاونین فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی کشور در تاریخ 31 مرداد تا 2 شهریور به همت اداره کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دانشگاه مازندران(شهر بابلسر) برگزار گردید.
دبیرخانه فرهنگی منطقه9 کشور در بینالود باقی  ماند

اولین نشست معاونین فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی کشور در تاریخ 31 مرداد تا 2 شهریور به همت اداره کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دانشگاه مازندران(شهر بابلسر) برگزار گردید. در این نشست که با حضور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت و مدیران زیرمجموعه آن معاونت برگزار گردید ، جناب آقای آرین نژاد بعنوان مدیر فرهنگی موسسه و مسئول دبیرخانه شورای معاونین فرهنگی منطقه 9 کشور در جلسه حاضر گردیدند . ایشان در جلسه اختتامیه نشست به نمایندگی از معاونین فرهنگی حدود 300 دانشگاه و موسسه غیر دولتی در حضور معاون محترم وزیر به برخی آسیبها و نقدهای عرصه فرهنگی در دانشگاههای کشور پرداختند و ضمن پیشنهاد برنامه ریزی بمنظور تقویت ساختارهای حوزه های فرهنگی در وزارت علوم و به تبع آن دانشگاههای تابعه ، تلاش در جهت تحقق سند دانشگاه اسلامی و حمایت همه جانبه از حوزه های فرهنگی مجموعه های غیر انتفاعی به عنوان بخش غیر دولتی آموزش عالی را خواستار شدند. در روز پایانی اجلاس نماینده موسسه آموزش عالی بینالود با انتخاب معاونین فرهنگی منطقه برای دومین سال پیاپی بعنوان دبیر شورای معاونین فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی منطقه 9 کشور ( استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان) انتخاب گردید.