مرکز آموزش های عالی آزاد

 

 

در دنیای کنونی توسعه در ابعاد مختلف آن هدف اصلی جوامع است. وسیله اصلی تحقق این اهداف نیز قطعاً منابع و نیروی انسانی موجود درجامعه است. لذا هر چه این منابع به عنوان واحدهای عملیاتی رشد و توسعه جوامع بهره ورتر و یا به عبارتی کاراتر و اثر بخش تر عمل نماین ، به تبع جامعه نیز از رشد و بالندگی بیشتری برخوردار خواهد بود. از طرف دیگر کارایی منابع انسانی نیز در گرو آموزش و توسعه دانش و مهارت های آنان است. البته نه الزاماً آموزش های رسمی دانشگاهی، بلکه ترجیحاً آموزش هایی از نوع غیر رسمی و صد البته سازمان یافته.

آموزش مناسب و کارآمد یکی از مهمترین عوامل زیربنایی در ایجاد جامعه‌ای توسعه یافته است. بررسي عوامل موثر بر پيشرفت جوامع مترقي نشان مي‌دهد که اين کشورها از سيستم‌هاي آموزشي توانمندي بهره برده‌اند. يکي از مهمترين اين روش‌ها که عامل بسيار مهمي در توانمندسازي و افزايش مهارت افراد جامعه در بخش‌هاي کاري و حرفه اي دارد بخش آموزش‌هاي تخصصي آزاد است. ارائه آموزش‌های متناسب با نیازهای اقشار مختلف جامعه از طرف دانشگاه‌ها و مراکز علمی به افرادی که لزوماٌ جزء دانشجویان رسمی نمی‌باشند می‌تواند شکاف‌های علمی و فرهنگی موجود بین گروه‌هاي مختلف جامعه را کاهش دهد و زمينه را براي کاربردي‌تر شدن علوم تئوري در سطح جامعه فراهم سازد.

 عصر حاضر شاهد تحولات عظیمی در نظام­های دانشگاهی به منظور هم­سویی هرچه بیشتر آنها با فرآیند توسعه اقتصادی بومي، منطقه­اي و بين­المللي است. لذا رويکرد حاکم برفعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي، رويکردي نيازگرا در تعامل با سازمان­هاي پيراموني دانشگاه محسوب مي­شود. اين تعامل و کنش متقابل محيط­هاي دانشگاهي با بنگاه­هاي اقتصادي و سازمان­هاي بيروني، چنانچه سازمان يافته و با سازوکارهاي اثربخش همراه باشد موجب اشتغال­زايي ، بهره­وري بيشتر از منابع انساني و غيرانساني و رفاه خواهد شد.

 

مرکز آموزش های عالی آزاد مؤسسه آموزش عالی بینالود در سال ۱۳۹۵ تشکیل گردید و سعی شده تا بتواند با ارائه انواع آموزش‌هاي مورد نياز به افراد مشغول به کار در بخش‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي، صنايع و کارخانجات و .... کمکي در جهت پيشرفت كشور انجام دهد.

 

اهداف دوره‌‌های‌ آموزش‌ عالی‌ آزاد

توسعه آموزش عالی شرط اصلی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و تحول اجتماعی در جامعه است و پرورش نیروی انسانی کارآمد براي پژوهش، نوآوري، رشد و توسعه در بخش هاي مختلف اقتصادي از اهداف راه اندازي دوره هاي تخصصي وکاربردي مي باشد. از مهمترين اهداف آموزش عالي آزاد مي توان موارد ذيل را نام برد:

کمک‌ به‌ ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌

 ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای‌ افزایش‌ دسترسی‌ به‌ آموزش‌ عالی‌

گسترش و توسعه آموزش های عالی کاربردی و تخصصی در رشته های مورد نیاز جامعه

 ارایه آموزش های کاربردی و مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان ادارات و سازمان ها دولتی

تحول در آموزش های سنتی و گرایش به سمت آموزش های نو با بکارگیری فناوری های نوین در آموزش

مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

به‌کارگیری طیف وسیع‌تری از نظریه‌های تدریس و یادگيري در فرآيندهاي آموزشي

 

 

معرفی برخی از دوره های برگزار شده :